تبلیغات
بزرگترین آرشیو فیلم

به نام خدا

بزرگترین آرشیو فیلم
امروز   به وبلاگ  بزرگترین آرشیو فیلم  خوش آمدید


¿
دوشنبه 30 آبان 1384
10
Right
               فیلم        
كارگردانبازیگرانزبانزمانكیفیتژانر
آب گرم در زیر پل قرمزشوهی ایماموراکوجی یاکوشیاصلی119عالیعاشقانه
آمارکوردفدریكو فللینیپوپه لاماجو/ ماگالی نوئلاصلی120خوبکمدی
جادهفدریكو فللینیجولیتا ماسینادوبله106خوبفلسفی
جادهفدریكو فللینیجولیتا ماسینااصلی106عالیفلسفی
رمفدریكو فللینیپیتر گنزالس/ بریتا بارنساصلی126خوبنوستالژی
رمفدریكو فللینیپیتر گنزالس/ بریتا بارنسدوبله126خوبنوستالژی
زندگی شیرینفدریکو فللینیمارچلو ماستریانیاصلی154خوبفلسفی
ساتیركونفدریكو فللینیمارتین پوتراصلی129خوبدرام
شب های کابریافدریكو فللینیجولیتا ماسینااصلی110عالیدرام
شیخ سفیدفدریکو فلینی اصلی99عالیهجو
هشت و نیمفدریكو فللینیمارچلو ماستریانیاصلی130عالیفلسفی
سالواتوره جولیانیفرانچسکو روزی اصلی119عالیسیاسی
استخر شنافرانسوا اوزان اصلی101عالیپست مدرن
هشت زنفرانسوا اوزانکاترین دونو/ ایزابل اوپراصلی103عالیپست مدرن
see the seaفرانسوا اوزان اصلی76عالیدرام
زیر دانه های شنفرانسوا اوزان اصلی111عالیدرام
BAD  AND  BOARDفرانسوا تروفوژان پژر لوئیاصلی97عالیدرام
اتاق سبزفرانسوا تروفوفرانسوا تروفواصلی119خوبموج‌نو
آخرین متروفرانسوا تروفوکاترین دونو/ژرار دی پاردیواصلی131خوبموج‌نو
به پیانیست شلیک کنیدفرانسوا تروفوشارل آزناووراصلی80خوبموج‌نو
بوسه های دزدکیفرانسوا تروفوژان پیر لوییاصلی91عالیموج‌نو
پوست لطیففرانسوا تروفوژان دزاییاصلی118عالیموج‌نو
پول توجیبیفرانسوا تروفوگئوری دزموساصلی104عالیموج‌نو
چهارصد ضربهفرانسوا تروفوژان پیر لوییاصلی98عالیموج‌نو
11
Right
داستان آدل ه
فرانسوا تروفوایزابل آجانیدوبله98عالیموج‌نو
               فیلم        كارگردانبازیگرانزبانزمانكیفیتژانر
دختر زیبایی همچون منفرانسوا تروفو اصلی105عالیموج نو
دو دختر انگلیسیفرانسوا تروفوژان پیر لوییاصلی121عالیموج‌نو
زن همسایهفرانسوا تروفوژرار دی‌پاردیواصلی113عالیموج‌نو
زیبای می‌سی‌‌سی‌پیفرانسوا تروفوژان پل بلموندواصلی

نوشته شده در دوشنبه 30 آبان 1384 و ساعت 11:11 ق.ظ توسط : مسعود
ویرایش شده در - و ساعت -