تبلیغات
بزرگترین آرشیو فیلم

به نام خدا

بزرگترین آرشیو فیلم
امروز   به وبلاگ  بزرگترین آرشیو فیلم  خوش آمدید


¿
دوشنبه 30 آبان 1384
درخشندگیاوریت لوئیسجایزهء تورنتواصلی111عالیاروتیک
برادران کارامازفایوان پیریفمیخائیل یولیانوفدوبله176عالیفلسفی
کامیل کلادلبرانو نایتنایزابل آجانیاصلی120عالیزندگینامه
3
Right
               فیلم        
كارگردانبازیگرانزبانزمانكیفیتژانر
خامون خامونبایگاس لوناخولیو باردم/پنه لوپه کروزاصلی93عالی 
پرسونااینگمار برگمانبیبی اندرسوناصلی98عالیفلسفی
تابستان با مونیكااینگمار برگمانهاریت اندرسوناصلی97خوبفلسفی
تخم ماراینگمار برگمانلیو اولماناصلی120عالیفلسفی
توت فرنگی های وحشیاینگمار برگمانویکتور شوستروماصلی92عالیفلسفی
چشم شیطاناینگمار برگمانیارل کوله/ بیبی اندرسوناصلی90خوبفلسفی
چشمهء باکرهاینگمار برگمانماکس فن سیدواصلی87خوبفلسفی
ساعت گرگ و میشاینگمار برگمانماکس فن سیدواصلی87عالیفلسفی
سكوتاینگمار برگماناینگرید تولیناصلی94عالیفلسفی
سونات پاییزیاینگمار برگماناینگرید برگمناصلی95عالیفلسفی
شرماینگمار برگمانلیو اولماناصلی110عالیفلسفی
شش صحنه از یک ازدواجاینگمار برگمانلیو اولماناصلی150عالیفلسفی
فانی و الكساندراینگمار برگمانپرنیلا آلویناصلی491خوبفلسفی
فریادها و نجواهااینگمار برگمانلیو اولماناصلی95خوبفلسفی
لبخند نیمه شب تابستاناینگمار برگمانگونا بیورنسترانداصلی105عالیفلسفی
مصائب آنااینگمار برگمانلیوا اولماناصلی99عالیفلسفی
مهر هفتماینگمار برگمانماكس فن سیدواصلی100عالیفلسفی
نور زمستانیاینگمار برگمان اصلی90عالیفلسفی
همچون در یک آینهاینگمار برگمانماکس فن سیدواصلی98عالیفلسفی
جشنبرگت هل اصلی110عالی 
کامیل کلودلبرونو نایتنایزابل آجانیاصلی163عالیزندگینامه
پله فاتحبله آگوستماکس فون سیدواصلی149عالیرئالیستی
آخرین تانگو در پاریسبرناردو برتولوچیمارلون براندواصلی124عالیفلسفی
آخرین امپراتوربرناردو برتولوچیپیتر اوتولاصلی207عالیتاریخی
بودای کوچکبرناردو برتولوچیکیانو ریوزاصلی142عالیعرفانی
4
Right
               فیلم        
كارگردانبازیگرانزبانزمانكیفیتژانر
زیبای ربوده شدهبرناردو برتولوچیجرمی آیروزاصلی

نوشته شده در دوشنبه 30 آبان 1384 و ساعت 11:11 ق.ظ توسط : مسعود
ویرایش شده در - و ساعت -