تبلیغات
بزرگترین آرشیو فیلم

به نام خدا

بزرگترین آرشیو فیلم
امروز   به وبلاگ  بزرگترین آرشیو فیلم  خوش آمدید


¿
دوشنبه 30 آبان 1384
                    لیست فیلمهای اروپایی و مستقل     
1
Right
                فیلم         
كارگردانبازیگرانزبانزمانكیفیتژانر
سال‌گذشته درمارین بادآلن رنهدلفین سیریگاصلی94متوسطموج‌نو
هیرو شیما عشق منآلن رنهامانوئل ریوااصلی98عالیموج‌نو
مشیت الهیآلن رنه اصلی120خوب 
تپشآلن کاوالیهکاترین دونو/ میشل پیکولیاصلی105عالیعاشقانه
دوست پسر دوست دختراریک رومر اصلی102عالیعاشقانه
نگاه خیرهء اولیسآنجلو پلوسهاروی کیتلاصلی 165عالیفلسفی
آینه آندره تارکوفسکیمارگاریتا تره خووااصلی106عالیفلسفی
استاکرآندره تارکوفسکیالکساندر کایدانوفسکیاصلی161عالیفلسفی
سولاریسآندره تارکوفسکی اصلی148عالیفلسفی
نوستالژیاآندره تارکوفسکیاولگ یانکووفسکیاصلی126عالیفلسفی
ایثارآندری تارکوفسکیارلاند یوزفسوناصلی145عالیفلسفی
غلتک و ویولنآندره تارکوفسکی اصلی57عالیفیلم کوتاه
بازگشتآندری ژیاگینتسرف برندهء جایزهء ونیز2003اصلی99عالی 
خانهء احمقهاآندری کونچالفسکیبرندهء جایزهء ویژهء داوران کن اصلی104عالیفلسفی
سگ ولگردآکیرا کروساواتوشیرو میفونهاصلی120عالی 
آشوبآکیرو کروساواتاتسویا ناکادائیدوبله145خوبسامورایی
آشوبآکیرو کروساواتاتسویا ناکادائیاصلی160عالیسامورایی
پستی و بلندیآکیرو کروساواتوشیرو میفونهاصلی143عالیفلسفی
درسو اوزولاآکیرو کروساوایوری سالامیناصلی155عالیزندگینامه
دژ مخفیآکیرو کروساواتوشیرو میفونهاصلی123عالیسامورایی
راشمونآکیرو کروساواتوشیرو میفونهاصلی82عالیسامورایی
رویاهای آکیرو کروساواآکیرو کروساوامیتسوکو بایشواصلی119عالینوستالژی
ریش قرمزآکیرو کروساواتوشیرو میفونهاصلی165عالیسامورایی
زیستنآکیرو کروساواتاکاشی شیمورااصلی100عالیفلسفی
               فیلم        كارگردانبازیگرانزبانزمانكیفیتژانر
سانجروآکیرو کروساواتوشیرو میفونهاصلی93عالیسامورایی
2
Right
               فیلم        
كارگردانبازیگرانزبانزمانكیفیتژانر
سریر خونآکیرو کروساواتوشیرو میفونهاصلی131عالیسامورایی
شبح جنگجوآکیرو کروساواتاتسویا ناکادائی

نوشته شده در دوشنبه 30 آبان 1384 و ساعت 11:11 ق.ظ توسط : مسعود
ویرایش شده در - و ساعت -