تبلیغات
بزرگترین آرشیو فیلم

به نام خدا

بزرگترین آرشیو فیلم
امروز   به وبلاگ  بزرگترین آرشیو فیلم  خوش آمدید


¿
دوشنبه 30 آبان 1384
17
Right
 
                 لیست فیلمهای هالیوودی     
               فیلم        كارگردانبازیگرانزبانزمانكیفیتژانر
بدنامآلفرد هیچكاكاینگرید برگمناصلی110عالیجنایی
بدنامآلفرد هیچكاكاینگرید برگمندوبله110عالیجنایی
بیگانگان در ترنآلفرد هیچكاكفارلی گرینجردوبله101خوبجنایی
بیگانگان در ترنآلفرد هیچكاكفارلی گرینجراصلی101عالیجنایی
پرده‌ی پارهآلفرد هیچكاكپل نیومن/ جولی‌اندروزاصلی127عالیجنایی
پرده‌ی پارهآلفرد هیچكاكپل نیومن/ جولی‌اندروزدوبله127عالیجنایی
پرندگانآلفرد هیچكاكرادتیلور/ تیپی هدرناصلی117عالیفلسفی
پنجره رو به حیاطآلفرد هیچكاكجیمز استوارتاصلی123عالیجنایی
توپازآلفرد هیچكاكفردریك استافورداصلی124عالیجنایی
توطئه‌ی خانوادگیآلفرد هیچكاككارن بلکدوبله126عالیطنز
توطئه‌ی خانوادگیآلفرد هیچكاككارن بلکاصلی126عالیطنز
جنونآلفرد هیچكاكجان فینچ/ آلک مک گاوناصلی141عالیجنایی
خرابکارآلفرد هیچكاكرابرت کامینگزاصلی109عالیجنایی
خرابکاریآلفرد هیچكاكسیلویا سیدنیاصلی77عالیجنایی
دردسر هریآلفرد هیچكاكادمودند گیوناصلی100عالیطنز
دستگیری یك دزدآلفرد هیچكاكگری گرانتاصلی120عالیجنایی
ربكاآلفرد هیچكاكلارنس الویهدوبله129عالیدرام
ربكاآلفرد هیچكاكلارنس الویهاصلی129عالیدرام
روحآلفرد هیچكاكآنتونی پركینزاصلی115عالیترسناك
روحآلفرد هیچكاكآنتونی پركینزدوبله115عالیترسناك
سایه‌ی یك شكآلفرد هیچكاكجوزف كاتناصلی108عالیجنایی
سرگیجهآلفرد هیچكاكجیمز استوارت/ كیم‌نواكاصلی128عالیدرام
18
Right
سوء‌‌ظن
آلفرد هیچكاكگری گرانتاصلی95متوسطجنایی
               فیلم        كارگردانبازیگرانزبانزمانكیفیتژانر
شمال از شمال غربیآلفرد هیچكاكگری گرانتاصلی130عالیطنز
شمال از شمال غربیآلفرد هیچكاكگری گرانتدوبله130عالیطنز
طلسم شدهآلفرد هیچكاكاینگرید برگمناصلی115عالیدرام
طلسم شدهآلفرد هیچكاكاینگرید برگمندوبله115عالیدرام
طنابآلفرد هیچكاكجیمز استوارتاصلی90خوب

نوشته شده در دوشنبه 30 آبان 1384 و ساعت 11:11 ق.ظ توسط : مسعود
ویرایش شده در - و ساعت -